קיבוץ בארי

פעולה מס' 6 – קיבוץ בארי

אודות
"שכבות של חושך" – הגלריה בקיבוץ בארי
נובמבר 2012

פעולה מספר 6 התארחה בגלריה בקיבוץ בארי בניהולה של זיוה ילין.
הסדנה בגלריה בבארי התאפינה בעבודה עם קהילה סגורה של חברים. משתתפי הסדנה כולם חברי הקיבוץ בטווח גילאים רחב. מערכות היחסים המיוחדות בין חברי הקיבוץ באו לידי ביטוי בעבודה בסדנה.
חומרי העבודה נאספו מרחבי הקיבוץ. המשתתפים עמדו בפני האתגר ליצור מיזז שמיועד להצגה בגלריה של הקיבוץ וחשיפתו בפני כל חברי המשק.
התערוכה שהתקיימה עם תום הסדנה התמודדה עם האתגר של הצבת שבע עבודות שונות בחלל הגלריה.

לאתר הגלריה בבארי

סדנה

וידאו

תערוכה